Om ordningen

Dækbranchens Miljøfond er af Miljøstyrelsen udpeget til administrator af tilskudsordningen i forbindelse med nyttiggørelse af dæk.

Det grundlæggende i ordningen er, at der betales et gebyr ved køb af et dæk. Når dækket senere er udtjent og kasseres, indsamles det og enten genbruges eller laves til gummigranulat. Hvis dækket ikke kan genbruges og derfor laves til gummigranulat, udbetales et tilskud til den virksomhed som har indsamlet dækket.
 
Læs hele dækbekendtgørelsen her.

Gebyr på dæk

Dækproducenter og dækimportører betaler gebyr til Skat for de dæk som sælges på det danske marked. Gebyret viderefaktureres til slutbrugeren og er momspligtigt.
 
Gebyrprovenuet anvendes til finansiering af tilskud til indsamling af kasserede dæk. Dækbranchens Miljøfond udbetaler tilskud til indsamling af dækkene, når de leveres til oparbejdning.
 

Indsamling

Når et dæk kasseres bliver det indsamlet og genanvendt på en miljørigtig måde. Se her hvordan.
 
Indsamling af dæk må kun foretages af en dækindsamler som er registreret hos Miljøstyrelsen.

Når indsamleren leverer de kasserede dæk til en godkendt oparbejdningsvirksomhed, kan der ansøges om tilskud fra Dækbranchens Miljøfond.
Dækbranchens Miljøfond  | Tlf.: 39 63 97 79 | dbdk@dbdk.dk