Information til dækindsamlere

Alle registrerede dækindsamler skal månedligt indberette oprindelsen af indsamlede dæk.
 
Registrerede dækindsamlere som leverer de indsamlede dæk til en anerkendt oparbejdningsvirksomhed kan ansøge om tilskud.
 
Både indberetning og ansøgning sker via www.daekindberetning.dk.  
 
Detaljeret vejledning om indsamlings- og tilskudsordningen.
Brugervejledning til indberetning af dækindsamling samt tilskudsansøgning på www.daekindberetning.dk.

Anerkendte oparbejdningsvirksomheder

Følgende oparbejdningsvirksomheder er anerkendt af Miljøstyrelsen:
 
Genan A/S
Jegindøvej 16, 8800 Viborg
Tlf. 87 28 30 00 · www.genan.eu
CVR 54 48 09 11
Genanvendelsesgrad: 90,6 %
 
Imdex A/S
Holmevej 5, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 14 00 · www.imdex.dk
CVR 13 06 66 47
Genanvendelsesgrad: 86,0 %

Tilskud til indsamling af kasserede dæk

Der kan søges om tilskud for kasserede dæk som leveres til oparbejdning.
 
Tilskuddet udgør maksimalt 1,55 kr. inkl. moms pr. kg for dæk med fælgdiameter mindre end 24 tommer.
 
Tilskuddet udgør maksimalt 2,10 kr. inkl. moms pr. kg for dæk med fælgdiameter større end eller lig med 24 tommer.
 
Tilskud udbetales til ansøgerens bankkonto og gradueres i forhold til oparbejdningsvirksomhedens genanvendelsesgrad. 
 
Formular til oplysninger om bankkonto.
Dækbranchens Miljøfond  | Tlf.: 39 63 97 79 | dbdk@dbdk.dk